|

ضرب المثل ها زبان گویای فرهنگ و آداب و رسوم  مردم یک منطقه است.ضرب المثل ها در گیلان به دسته های مختلفی تقسیم می شوند وبیشتر این دسته بندی ها بر اساس زبان و یا گویش صورت می پذیرد. زبان های گیلکی و تالشی زبان های غالب در گیلان محسوب می شوند که به گویش های مختلفی مانند بیه پسی(غرب گیلانی) و بیه پیشی(شرق گیلانی) صحبت می شوند.


ضرب المثل

30ضرب المثل گيلكي با ترجمه فارسي: 1« ننم اَنَ دِ لَ چه مارغانه بزه » مفهوم ؛ نمی دونم این چه توطئه ای کرده . 2 « شونده کوپه اَنِ ریحانه بو اَیه » مفهوم ؛ طرف آدم ولخرجی زیاد داره . 3 « آغوز دارِ جور ایشماره » مفهوم ؛ کسی که در محاسبه خیلی دقیق و تیز هوشه . 4 « روغن زردُ کره ماسال » مفهوم ؛ کسی که در خرج کردن خسیس...
یکشنبه، 03 بهمن 1400 - 14:46
تعداد بازدید: 1045
مَ دور سَرین کوران مَنِند؛ دارا پَ خُشک بُرا مَبَند؛بی بُندَرِزامات مَبو؛ نوک کیسَگه واما مَکََن ((دررودخانه ای که سر چشمه اش دور است مَنشین؛ هیزم ها را با طناب خشک مبند؛ کسی که نمی شناسی داماد او مباش؛ کسی که تازه به دوران رسیده از او قرض مگیر)) گَرا دوبَر گَر نَبی نوک بَندَگا زَرنَبی ((کسی که به بیماری گر مبتلا شده دوباره مبتلا نمی شود؛ کسی که از اول دارای نداشته باشد پول دار نمی شود)) ...
شنبه، 25 دی 1400 - 11:41
تعداد بازدید: 1022

عضویت در خبر نامه