|

محمد جعفری قنواتی معتقد است کتاب و کتابخوانی از دیرباز در میان ایرانیان رواج داشته و بازتاب آن را می‌توان در ادبیات شفاهی‌مان دید از لالایی تا افسانه و چیستان‌.


افسانه / داستان

این پژوهشگر فرهنگ عامه در مقاله‌ای با عنوان «کتاب و کتابخوانی در فرهنگ عامه» به دانش خواندن و نوشتن به طور عام و کتاب به صورت خاص پرداخته است. او ابتدا با بررسی موضوع کتاب و کتابخوانی و نیز الزامات آن یعنی کسب دانش در ادبیات تألیفی سراغ ادبیات شفاهی رفته و این موضوع را در ادبیات شفاهی و فرهنگ عامه بررسی کرده است. او در بخشی از مقاله خود نوشته است: «موضوع کتاب و کتابخوانی و نیز...
دوشنبه، 08 خرداد 1402 - 14:27
تعداد بازدید: 333
پیر بابو pir babo مناسبت اجرا: پایان فصل زمستان و آمدن بهار، عروسی؛ مکان اجرا: کوچه و خیابان های روستا؛ زمان اجرا: روز؛ کارکرد بازی: نمایشی، آیینی؛ حداقل بازیکنان: شش تن؛ رده ی سنی: جوانان، بزرگسالان و میان سالان؛ جنسیت مجریان: مرد؛ وضعیت کنونی: بسیار کم اجرا می شود. پیر بابو از جمله مراسم آیینی و نوید دهنده ی آغاز بهار و پایان فصل زمستان است. این نمایش تا چند دهه پیش، در غرب مازندران و در م...
یکشنبه، 08 اسفند 1400 - 14:43
تعداد بازدید: 1288
درکان....... ئه ری..... هو..... ی خزمینه هو له بوم بگیرن ده وره دوعايه، ره بی دلی که من به دلی من نه بی، چه ندي له برينه برينه. وبرينم هیندیک ئی الفکی ده قه ره پوشین وئه وی دیکانه م ئي ده سرو که ی ده هه ورينه وبرینی ده نویم ساریژ ده بون وکه ونه برینم وه کو کویره کانينه برینی له هه مان چو که ترم هه ک لال بم کوتره باریکه یان پیدا هه لده فرینه.وئه ری دركان هو...... ی دركان. خه نجه ری داوينه بركان....
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 10:14
تعداد بازدید: 852
که لو...... ماموستا حوسین شه شه ئای گه لو...... ئای گه لو..... ئه ی گه لی ده خزمان ئه ی گه لی ده براده ران ئه ی گه لی ده دوستان ئه ی گه لی ده جه ماعه تى ره نگینه ئه وه سه رم له ئیشه، دلم له برينه، قايمه تی له برينه برينه، ئه وبینانه ی ئه گه له به نده نی منت ده وينه، له هیندیکانم ديته وه کی وزووخاوله هیندگانم خوينه، هیندكم كونن، هیندیک له نوينه ئه وی له هه مان گچکه تر کوتره باریکه ی بال به شوراب...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 10:05
تعداد بازدید: 817
ئازیزه..... (ماموستا حوسین شه شه) ئا..... هاهائا..... زیزه... سه ریکه من دیشی و، دلی منی مالنه ویرانی چه ندی له ژانه وقايمه تی له ژانه ژانه وچه ندى ده كاته وه ژانی، ئاوریکم به ربوته وه ده روی، بلیسه م په ریوه ته وه ده رونه خانی، ونه به بای ده كوژيته وه نه به نمه نمه ی ده بارانی، نه به پاچ وپیمه ران نه به گه وه سه ردانی و....... وره ئازیزی ماله بابی من بی ئه وه ئه من هه لده ستام ده نویژی سب...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 09:57
تعداد بازدید: 887
لاوک. (خ الو) ده خالو... هو... ی خالو هو.... ی خالو چه می چه ته لى هو.... ی چه مه کی ساره خیلو.... ووده چه می چه ته لى چه مه کی ساره خيلو. که سی خیر خوازی هو... ی جوابیکی ده گژ خالی منی عه بدو بگیره. به لی چه می چه ته لى هو... ی ده شه پوتینه وه لاتی غه ریب و غوربه تی کاری خووه یکه خیل و... به لي به ندی رو میا هو.... به نده کی گرانه خالو ده ستی مه ت که له بچه ده رزیا نه خيل هو.... ی ووده خ...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 09:42
تعداد بازدید: 877
گولی ..... عه ولا گولنار گولی، گولی، گولی هی به ته نی و...... وه ره گولي هي هي.... گولی به ته نی به وه ی که م به ته نیایه به وغه وسه ی که م که له نگه ری ده به سته وه له به غدايه ئه من هی.......... چه ند تیله گی ده کوستانان ده گه رام ده گه رام ده گه ل ئه وی که ونه دنیایه ئه من هي........... به غریكم گول چاوپی ده که وت له شست په ری ده به غدایه، مه گه رئه وان به حال شه فافي بده ن به کولمه که ی ده ...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 09:29
تعداد بازدید: 782
شه ونیوه شه و وه ره وا..... بابا...... ئه من سه دایه كیم ده گه شبی، بر اینه ده براده رینه،گه لیک گه لیک دره نگ به وی سه دایی ده زانی..... ئه تو نه ده زانی هه لاله وسوسينه وبه بونی له گه ل ئه وی گولوکه جو تیری، له منی ده گرتن، سه راوى له گه ل ئه وی کانی. 1). ده گره ی مه قسودی هه مومه قسودداران، له خزمه ت خوداوه ندی میری مه زن حاسل بی، به شقم مه قسودی من له به ژنی باری کی حاسل بي، نه شه...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 09:19
تعداد بازدید: 825
پایزه ئاها ...... وا... ها ها ...ی وا.....ها ها .....واها ....ی واهای. ئه وه سه دایی پیره پایزه له سه ری داوم..... هه ی کورینه چه ندی پایزیکی مژی له من باویته وه سه ری. به وانم له من گوی خوش دی هاره ی ده بازی.. له گه ل شه قه ی ده جان بیزاری... ئای کورینه له گه ل چویکو هوری که وده ری. ئه من ئه گه رله ترسی خودای خو بو پرم. ده ت ها ويمه گیریکی ده ئه سکه نده ری جامه گه ر خوداوه ندی میری مه زن پادشا...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 09:12
تعداد بازدید: 883
به هاره خومن بو ها ره كم ئه وه گه يوه تی گه لى ده برادرینه خواکه ی سه ری من ده ییشی، دری منی غه ريبه ماری ده ترسی ئه گه ر سه ری من ده برا ببيتن به قوربانی وی قورینگی گه رده ن گوزه که وه تانی هه مووبو ها روپایزان شاپه ری خوی شور ده کاتن به سه رگول و گولاویه که ی کاوله سندووسی هه ر که سانیکی گراویه که ی من نه ديتيه وناناسی ئه وه تانی سه ری جوانیه کی حه وال و سه ربه كوته ره وه راده کیشی د...
ﺳﻪشنبه، 05 بهمن 1400 - 09:01
تعداد بازدید: 856
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

عضویت در خبر نامه